Hướng dẫn ci đặt my in nối trực tiếp với my tnh

Ci đặt may in nối trực tiếp với my tnh hiện tại
- Kch chuột tri vo nt Start
- Chọn Settings Printers and Faxes


Xuất hiện cửa sổ Printers and Faxes


- Chọn Add a printer
Xuất hiện hộp thoại Add Printer Wizard


- Chọn nt Next
Xuất hiện mn hnh:


Lựa chọn kiểu kết nối với my in

Local printer attached to this computer: May in được nối trực tiếp với my tnh.
A network printer, or a printer attached to another computer: My in được nối qua mạng nội bộ hoặc kết nối với một my tnh khc đ được ci my in.
- Chọn nt Next
Xuất hiện mn hnh:


- Chọn nt Next
Xuất hiện mn hnh:


Chọn cổng cắm kết nối với may in, mặc định l cổng LPT1
- Chọn nt Next
Xuất hiện mn hnh:Chọn tn hng sản xuất my in ở bn cột Manufacturer.
Sau đ chọn Tn loại my tin bn cột Printers.

Trường hợp c đĩa của đng loại my in th bạn cho đĩa vo ổ CD v chọn nt Have Disk => Xuất hiện hộp thoại Install From Disk, chọn đường dẫn tới ổ chứa phần mềm ci đặt my in:


Chọn nt OK .
- Chọn nt Next
Xuất hiện mn hnh:Bạn c muốn lựa chọn my in ny l mặc định khi in?

Yes: Đồng
No: Khng
- Chọn nt Next
Xuất hiện mn hnh:

Bạn c muốn in lun thử một trang?
Yes: Đồng
No: Khng
- Chọn nt Next
Xuất hiện mn hnh hiển thị thng số đ thiết lập khi ci my in:


- Chọn nt Finish để hon thnh việc ci đặt my in
C trường hợp bạn khng thể thực hiện lệnh Xem trước khi in (Pre Preview) v l do chưa ci my in. Lc đ bạn cũng chỉ cần thực hiện lần lượt thao tc trn để ci my in, bạn cũng khng cần phải lo lắng khng c đĩa ci hay cần phải ci đng loại my in mới được v bạn chỉ cần xem hnh ảnh file văn bản trước khi in chứ khng phải ci để in.
In ấn trong MS word
- Vo Filechọn Print (Ctrl + P)
Xuất hiện hộp thoại Print- Printer: My in. Nếu my tnh của bạn ci đặt nhiều loại my in cng sử dụng th lưu lựa chọn loại my in ph hợp. Nếu my tnh chỉ ci một loại my in th bạn khng cần quan tm đến phần ny.
Name: Tn loại my in
Status: Trạng thi
Type: Loại my in
Where: Cổng kết nối với my tnh
- Page range: Vng in
All: In tất cả cc trang trong file
Current page: In tại trang con trỏ định vị
Pages: In những trang được chỉ định r:
V dụ: nhập số vo hộp box
2 -> in trang số 2
2,3,5 -> in trang số 2, 3, 5
2-6 -> in từ trang số 2 đến trang số 6 (2, 3, 4, 5, 6)
Selection: Chỉ in tại những vng đ được lựa chọn (vng bạn đ bi đen)
- Number of copies: In ra bao nhiu bản
- Mục Print: Mặc định ở chế độ All pages in range

Nguồn >>> http://anvinhco.vn/cac-loi-thuong-ga...in-epsion.html

All pages in range: In ton bộ trang
Odd pages: Chỉ in những trang lẻ
Even pages: Chỉ in những trang chẵn
- R Collate: In lần lượt từ trang 1 đến hết, quay lại in tiếp từ trang 1 đến hết.
- Collate: In hết trang 1, trang 2, đến hết trang cuối cng
- Properties: Chọn chi tiết loại giấy in.
Lưu : Nếu file của bạn đ đặt số trang (v dụ số trang bắt đầu đnh từ số 10 trở đi), nhưng bạn đặt lệnh in trang số 8 th my in sẽ khng thực hiện được lệnh in ny.
- OK
Hủy bỏ lệnh in
Trường hợp bạn đ thực hiện lệnh in nhưng lại muốn hủy bỏ lun lệnh in ny, bạn khng nn thực hiện lun thao tc xa bỏ lệnh in v khi my in đang in nếu bỏ lun lệnh in rất dễ xảy ra trường hợp bị kẹt giấy. Trước hết cần bỏ giấy ra khỏi my in sau đ thực hiện lần lượt cc bước sau:
- Kch chuột phải vo biểu tượng my in trn thanh Taskbar, chọn Open All Active Printers and FaxesHoặc:
- Kch chuột Start Settings Printers and Faxes
Xuất hiện cửa sổ Printers and FaxesKch chuột phải vo biểu tượng my in, chọn Open (Hoặc kch đp chuột tri vo biểu tượng my in)

Xuất hiện cửa sổ mới- Chọn file muốn bỏ lệnh in
- Vo Document trn thanh menuChọn Pause: Tạm dừng lệnh in
Chọn Cancel: Hủy bỏ lệnh in
Như vậy l bạn đ hon thnh thao tc tạm dừng hoặc hủy bỏ lệnh in. Bạn để thấy trạng thi của file đ thực hiện ở lệnh in l Printing, cn sau khi tạm dừng hoặc hủy bỏ lệnh in, file đ sẽ ở trạng thi l Paused hoặc Deleting

View more latest threads same category: