Hiện tượng my in Samsung Ml 1640 cần phải reset bằng phần mềm:

- My in khng in được v bo đn đỏ nhấp nhy lin tục,bạn c cảm gic l my in của mnh bị hỏng,lỗi khng nhận hộp mực.

- My in thng bo lỗi : "end of life replace new cart", hoặc "toner cartridge is not installed,Install the cartridge".
- Sở dĩ my in khng nhận hộp mực bởi v do khi hết mực th hng sản xuất yu cầu bạn phải mua hộp mực mới để thay thế.
Do my in của bạn được quản l bằng một con chp trn đầu hộp mực.Bnh thường những con chp ny chỉ đếm được khoảng 2000 trang l n bị trn bộ đếm

->Chp sẽ khng đếm được tiếp->chnh điều ny đ lm my in của bạn khng nhận hộp mực dẫn đến my in của bạn khng in được v bo đn đỏ


(mặc d mực in vẫn cn nhiều trong hộp mực).

Giải php khắc phục khi my in bị trn bộ đếm:

- Mua chp thay thế->khng tối ưu->v nếu thay chp th cứ mỗi lần in được 2000 trang lại phải thay chp một lần nữa->chi ph tốn km.
- Reset my in bằng phần mềm:l giải php tối ưu,v khi reset bằng phần mềm th my in khng cần phải sử dụng chp để đếm nữa,do đ my in của bạn sẽ in với số trang khng giới hạn.

download: Phần mềm reset my in Samsung Ml 1640 version 60

Hướng dẫn: Reset my in Samsung Ml 1640

Lưu : Phần mềm ny chỉ reset cho my in Samsung Ml 1640 version 60,Nếu version cao hơn th phải tm đng version đ để reset.

THn!

View more latest threads same category: