Download (tải)v hướng dẫn ci đặt Driver (Trnh điều khiển) my in HP Color LaserJet CP1215
Download driver my in HP Color LaserJet CP1215 với link từ trang chủ, với link ny bạn c thể chọn driver my in HP Color LaserJet CP1215 tương thch với hệ điều hnh trn my tnh
Download driver my in HP Color LaserJet CP1215
Hiện nay trang chủ của HP cung cấp đầy đủ bộ driver my in HP Color LaserJet CP1215
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Linux
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Mac OS 9/X/X10.3/X10.4/X10.5/X10.6/X10.7
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft MS-DOS
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows 2000
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows 7/Enterprise/Home Basic/Professional/Home Premium/Ultimate(32-bit/64-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows 8/Enterprise/Pro (32-bit/64-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows 98
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows ME
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows NT 4.0
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Server 2003
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Vista
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Vista (64-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Vista Business (32-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit)
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows XP
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Download(tải) driver my in HP Color LaserJet CP1215 cho Unix
Sau khi lựa chọn driver my in HP Color LaserJet CP1215 tương thch với hệ điều hnh đang sử dụng. Cc bạn c thể download driver Full my in HP Color LaserJet CP1215 hoặc download file add printer PCL5 hoặc PCL6
Hướng dẫn ci đặt Driver my in HP Color LaserJet CP1215
- Sau khi tải driver my in HP Color LaserJet CP1215 thnh cng, kiểm tra kết nối giữa my tnh v my in hoạt động tốt hay khng, my tnh v my in phải được bật để phục vụ cho qu trnh ci đặt driver HP Color LaserJet CP1215.
- Chuột phải vo file vừa tải về chọn Open hoặc (nhấn đp chuột vo file đ) để chạy file ci đặt driver my in HP Color LaserJet CP1215

- Sau đ bạn lựa chọn ngn ngữ

- Sau đ cửa sổ hiện ra, bạn chọn next đến khi qu trnh ci đặt hon tất v nhấn finish.

Link tải ti liệu hướng dẫn sử dụng my in HP Color LaserJet CP1215
Ti liệu hướng dẫn sử dụng my in HP Color LaserJet CP1215

View more latest threads same category: