Services Manual l ti liệu dnh cho cc kỹ thuật vin,những chuyn vin về thiết bị.

Services Manual được hiểu l ti liệu kỹ thuật chuyn su trợ gip cho cc kỹ thuật vin c ti liệu để lắp đặt,khắc phục v xử l cc thiết bị.

Ti liệu kỹ thuật Services Manual bao gồm cc phần chnh:

- Giới thiệu thiết bị
- Sơ đồ hoạt động chung của thiết bị
- Sơ đồ khối của từng cụm thiết bị đảm nhận những chức năng ring
- Sơ đồ chi tiết cc thiết bị,k hiệu từng thiết bị
- Cc lỗi thường gặp v c thể xảy ra
- Phn tch v khắc phục cc lỗiForum.baotrihethong.net cung cấp cho cc bạn cc loại ti liệu sửa chữa my tnh v my in.

Mong muốn của chng ti l được chia sẻ những ti liệu,kinh nghiệm chuyn su trong kỹ thuật.

Mọi thng tin thắc mắc cc bạn c thể trả lời tại topic hoặc lin lạc trực tiếp với chng ti.

Services manual - Ti liệu hướng dẫn sửa chữa my in HP P3015

View more latest threads same category: