Từ kha lin quan cch đổi mật khẩu Gmail : doi mat khau gmail (đổi mật khẩu Gmail), thay doi mat khau gmail (thay đổi mật khẩu Gmail), cach doi mat khau gmail (cch đổi mật khẩu Gmail), doi pass gmail (đổi Password Gmail)
- Với sự pht triển mạnh mẽ của internet, nhu cầu trao đổi thng tin ngy cng nhiều giữa cc c nhn, tổ chức doanh nghiệp.
- Hnh thức trao đổi thng tin phổ biến nhất l gửi Email (gửi thư điện tử). Dịch vụ gửi Email được nhiều người dng nhất đ l Gmail. Với Gmail, ngoi việc gửi mail chng ta cn gửi thm cc file đnh km theo email như : hnh ảnh, video, file văn bản
- Trong qu trnh sử dụng, để đảm bảo an ton cho Gmail của mnh, chng ta nn thay đổi mật khẩu của Gmail theo định kỳ. Việc thay đổi mật khẩu Gmail kh phức tạp đối với người mới bắt đầu sử dụng Gmail.
- Trong bi viết ny ti sẽ hướng dẫn chi tiết cch thay đổi mật khẩu Email của Google (Gmail) bằng hnh ảnh v Video :

Video hướng dẫn cch đổi mật khẩu Gmail giao diện tiếng Anh

Cch đổi mật khẩu Gmail giao diện tiếng Việt :
Bước 1 : Đăng nhập Gmail :

Bước 2 : Nhấn vo tn ti khoản Gmail v chọn Ci đặt ti khoản như trong hnh :
Bước 3 : Tại muc Tổng quan về ti khoản chng ta chọn Thay đổi mật khẩu như trong hnh :

Read more: http://dangnhapfacebook.reset.vn/huo...-hieu-qua.html

View more latest threads same category: