Từ kha lin quan đăng k ti khoản Microsft : dang ky tai khoan Microsoft, đăng k hotmail, dang ky hot mail, tao tai khoan Microsoft, lap tai khoan Microsoft, tao tai khoan hotmail, lap tai khoan hotmail…
Microsoft Hotmail l một dịch vụ tổng hợp của Microsoft : Email, Chat, Xbox LIVE. Ngoi ra, với ti khoản Microsoft Hotmail chng ta cn c thể truy cập được vo SkyDrive từ my tnh PC, Laptop, Mac, iPad, v cc thiết bị điện thoại thng minh.

Việc tạo ti khoản Microsoft Hotmail kh kh đối với người mới bắt đầu. Để thuận tiện hơn trong việc sử dụng cc dịch vụ của Microsoft, ti sẽ hướng dẫn chi tiết cch đăng k ti khoản Microsoft Hotmail bằng hnh ảnh.
Hướng dẫn đăng k ti khoản Microsoft Hotmail bằng Video :
Hướng dẫn đăng k ti khoản Microsoft Hotmail bằng Hnh ảnh :
Bước 1 : Truy cập trang chủ Hotmail : www.hotmail.com

Bước 2 : điền thng tin c nhn

Họ tn, ngy thng năm sinh, giới tnh :
http://dangnhapfacebook.reset.vn/huo...-hinh-anh.html

View more latest threads same category: