- Với sự pht triển mạnh mẽ của internet, nhu cầu trao đổi thng tin ngy cng nhiều giữa cc c nhn, tổ chức doanh nghiệp.

- Hnh thức trao đổi thng tin phổ biến nhất l gửi mail (gửi thư điện tử). Dịch vụ gửi Email được nhiều người dng nhất đ l Yahoo. Với Yahoo, ngoi việc gửi mail chng ta cn gửi thm cc file đnh km theo email như : hnh ảnh, video, file văn bản
- Việc sử dụng Yahoo để gửi Email kh kh cho người mới bắt đầu, bởi giao diện chnh của Yahoo l bằng tiếng Anh.
- Trong bi viết ny ti sẽ hướng dẫn chi tiết cc gửi Email bằng hnh ảnh v video :
Hướng dẫn gửi Email Yahoo bằng hnh ảnh bước 1 :
- Truy cập vo trang chủ Yahoo của Google với đường dẫn http://yahoo.com hoặc vo trang chủ của Google với đường dẫn http://yahoo.com sau đ nhấp chuột vo chữ Yahoo ở pha bn trn tay tri của trnh duyệt web : Chrome, Firefox, IE

Hướng dẫn gửi Email Yahoo bằng hnh ảnh bước 2 :
- Nhấp chuột vo Compose hoặc gửi thư (nếu giao diện tiếng Việt).

Hướng dẫn gửi Email bằng hnh ảnh bước 3 :
- Điền Email của người nhận v điền tiu đề của Email cần gửi :

Hướng dẫn gửi Email Yahoo bằng hnh ảnh bước 4 :
- Điền nội dung cần gửi vo bn dưới :

Hướng dẫn gửi Email Yahoo bằng hnh ảnh bước 5 :
- Nhấp chuột vo Send hoặc gửi thư (nếu l giao diện tiếng Việt) :

Từ kha lin quan Cch gửi Email bằng Yahoo : cach gui mail, huong dan gui mail, cach gui email, cach gui anh qua email, cach gui file qua email


Read more: http://dangnhapfacebook.reset.vn/cac...ang-yahoo.html

View more latest threads same category: