Mặc định của dng my in HP l chỉ in một mặt. Nếu sử dụng cch thức in một mặt th chng ta sẽ kh lng ph giấy qu trnh sử dụng my in.

Để tiết kiệm hơn chng ta c thể chọn giải php in 2 mặt cho my in HP. Tuy nhin để cấu hnh in hai mặt cho my in HP th kh kh cho người mới bắt đầu sử dụng my in.

Để in hai mặt với my in HP được dễ dng hơn, trong bi viết ny ti sẽ hướng dẫn chi tiết cch in hai mặt cho my in HP.

Loại ti liệu tương thch với việc in hai mặt của my in HP :
- Microsoft Office Word 2003, 2007, 2012, 2013.
- Microsoft Office Exel 2003, 2007, 2012, 2013.
- Cc loại file PDF, PRC...
1. Cch in hai mặt trong Word,Exel với my in HP đơn chức năng.

1.1. Cch in hai mặt trong Word với my in HP đơn chức năng
- Bấm tổ hợp phm Ctrl +P để xuất hiệp hộp thoại Print hoặc Vo File -> Print

- Phần Print --> chọn Odd Pages - In cc trang lẻ trước.

- Sau khi in in xong cc trang lẻ, cc bạn tới my in lật ngược lại ton bộ cc trang đ in. Rồi tiếp tục lm như vậy nhưng lần ny phải chọn Even pages.
- Với Word 2007,2010,2012,2013 th chng ta cũng lm tương tự
1.2. Cch in hai mặt trong Exel với my in HP đơn chức năng
- Chọn File-->print-->Properties-->Finishing-->Đnh dấu hộp kiểm Print on both sides
- Sau đ chng ta thao tc lệnh in như bnh thường.
- Cch in hai mặt trong Exel 2003,2007,2010,2012,2013 l tương tự nhau.
- Video hướng dẫn in hai mặt trong Word, Exel với my in đơn chức năng :
2. Cch in hai mặt trong Word,Exel với my in HP đa chức năng.
- Cấu hnh in hai mặt tự động với my in HP:
+B1: vo Start-->>Settings-->>Printers and Faxes
+B2:Kick chuột phải vo biểu tượng my in,chọn "Printing Preferences"
+B3:Ở cửa sổ "Layout" bạn chọn như hnh dưới đy:
- Video hướng dẫn in hai mặt trong Word, Exel với my in đa chức năng :

Với my in HP đa chức năng v hỗ trợ in hai mặt th việc cấu hnh ny được p dụng cho cả Word v Exel 2003,2007,2010,2013...
- Nếu my in của bạn khng hỗ trợ in ấn song cng tự động, bạn c thể chọn hộp kiểm tra bằng tay song trong hộp thoại Print. Microsoft Office Word sẽ in tất cả cc trang xuất hiện trn một mặt giấy v sau đ nhắc bạn bật stack hơn v ăn cc trang vo my in một lần nữa.

View more latest threads same category: